Wedstrijdreglement witvisWedstrijdreglement H.S.V. GROOT WOUDRICHEM (versie 02-02-2018)

1: Er wordt gevist op witvis: snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
2: Het peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan. Er dient gevist te worden met één hengel zonder opwindmechanisme. De dobber moet het lood en de haak kunnen dragen.
Deze hengel mag niet langer zijn dan 11,5 meter of anders door de wedstrijdcommissie aangegeven.
3: De gevangen vissen dienen in een leefnet te worden bewaard (tot na de weging) en dit moet een lengte hebben van minimaal 3 meter met een Ø van minimaal 40 cm; het gebruik van een stalen leefnet is verboden.
4: Aas en voer zijn naar eigen keuze. Aardappelen, verse de vase en gekleurde maden zijn verboden. De wedstrijdcommissie is bevoegd om het voer en aas te controleren.
5: De visplaats dient schoon te worden achtergelaten. Het is verboden zonder toestemming van de wedstrijd commissie de aanwezige beplanting op de vis stek te verwijderen.
6: Het aantal opgetuigde toppen is vrij, evenals het gebruik van de katapult. Dit alles geheel voor eigen risico.
7: Tijdens de wedstrijd dienen de achterste poten van een plateau op het droge te staan.
8: Bij de Almkade te Almkerk is het verboden onder in het talud te zitten.
9: Bij het eerste signaal voeren en vissen, bij het tweede signaal einde wedstrijd.
10: Zwaar bijvoeren tijdens de wedstrijd is verboden, het cuppen tijdens de wedstrijd is toegestaan mits dit niet gelijktijdig gebeurt met het vissen (dus maar met 1 hengel iets doen).
Overgebleven voer en aas mogen na de wedstrijd niet in het viswater worden gegooid maar dienen mee naar huis te worden genomen. Hier wordt streng op gecontroleerd, bij overtreding volgt diskwalificatie.
11: Vissen die voor of na het signaal gevangen worden tellen niet mee. Bevindt zich echter een vis tijdens het eindsignaal aan een tuig, dan telt deze nog wel mee.
12: Bij onweer wordt de wedstrijd stil gelegd en indien mogelijk later hervat. Wordt de wedstrijd geheel gestaakt dan geldt de regel van meer of minder dan 50% wedstrijdduur Minder = nieuwe wedstrijd; meer = wegen en tellen.
Tussentijdse beëindiging en herstart wordt aangegeven met het zelfde signaal als de start en einde van de wedstrijd.
13: Om in de uitslag van het eindklassement van de competitie opgenomen te worden, dient men minimaal zes wedstrijden te hebben gevist. Dit betekent dat van de acht competitiewedstrijden er twee wedstrijden gemist mogen worden.
14: Het eindklassement bestaat uit het totaal aantal punten. De visser met het minste aantal punten is winnaar. Bij een gelijk aantal punten zal het bet behaalde resultaat over de zes beste wedstrijden bepalend zijn voor de winnaar.
15: De toewijzing van de punten: het is de bedoeling om het minste aantal punten te verzamelen. Het vaststellen van de punten is gekoppeld aan het gevangen gewicht. De winnaar van een vak krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten enz. ; dit geldt voor alle wedstrijden.
16: De prijzen moeten persoonlijk afgehaald worden. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de vereniging. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet men actief deelgenomen hebben aan de gehele wedstrijd.
Voor het laatste eindsignaal stoppen betekent diskwalificatie. Indien men niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn, dient men zich voor de aanvang van de wedstrijd af te melden bij de wedstrijdcommissie.
17: Het inschrijfgeld voor de competitie kan in één keer worden betaald of in termijnen tot de derde wedstrijd.
18: Bij de competitie wordt er altijd in vakken gevist Aan het einde van het jaar houden we een prijsuitreikingsavond waarbij iedere deelnemer die min. zes wedstrijden heeft gevist een prijs ontvangt.
De beste drie geplaatsten in de einduitslag van de competitie ontvangen een herinnering. Tevens wordt de pieterman uitgereikt voor de best geklasseerde over acht wedstrijden.
20: Bij het niet nakomen van het reglement kan door de wedstrijdcommissie diskwalificatie volgen.
21: Voor zover dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
22: De loting vindt 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd plaats.
23: Opgeven voor wedstrijden 1 week voor de aangegeven datum.