Over ons

Nieuwe Hengelsportvereniging “Groot Woudrichem” per 17 september 2014 een feit.

De afgelopen jaren heeft het bestuur van HSV “De Alm” uit Almkerk naarstig gezocht naar uitbreiding van bestuursleden en naar opvolgers van de al lang zittende bestuursleden. Ondanks dat de vereniging 570 leden telt is dat niet gelukt. Daarom heeft het bestuur in 2013 de leden voor het blok gezet met de keuze om de vereniging op te heffen of om fusiepartners te zoeken.
Uiteindelijk is deze situatie besproken tijdens de vergadering van de overkoepelende federatie “Alm en Biesbosch” waar ook andere hengelsportverenigingen uit het Land van Heusden en Altena lid zijn. Tijdens deze vergadering bleek dat niet alleen HSV “De Alm” kampt met het vinden van gemotiveerde bestuurders. Dit heeft geleid tot gesprekken tussen HSV " `t Baarsje" uit Woudrichem en HSV " Samen Sterk" uit Giessen/ Rijswijk om te onderzoeken of een fusie van de drie verenigingen in de gemeente Woudrichem haalbaar was.
Al snel zaten de bestuurders op één lijn en zagen kansen om één nieuwe sterke vereniging in Woudrichem te gaan vormen. Dit is het afgelopen half jaar verder uitgewerkt en aan de leden voorgelegd. Uiteindelijk hebben de leden de fusie omarmd en is deze bezegeld op 16 september 2014 door een handtekening te zetten bij de notaris. Vanaf dat moment is HSV "Groot Woudrichem" een feit en heeft tot gevolg dat de huidige drie verenigingen per 16 september 2014 zijn opgeheven.
De nieuwe vereniging telt straks circa 1200 leden. Een krachtige vereniging met een sterk bestuur en commissies welke financieel zeer gezond is en een mooie toekomst voor zich heeft. De nieuwe vereniging heeft binnen de gemeente Woudrichem ook diverse eigen viswateren waar het visrecht is gepacht, denk aan de grachten in Woudrichem, de put aan de Omloop te Almkerk, de Weenaarde in het Almbos te Giessen, de Wiel te Rijswijk en Dijk- en Wielzicht aan de Korn. Voor de diverse doelgroepen binnen onze vereniging, waaronder de jeugd, de karpervissers en de senioren, wordt een aantrekkelijk wedstrijdprogramma ontwikkeld.
Inmiddels is er ook een nieuw logo ontwikkeld voor de vereniging. Uitgangspunt moest zijn dat het herkenbaar is binnen de gemeente Woudrichem. Dus zalmen mogen niet ontbreken. De bindende factor is water en de drie deelcirkels staan voor de drie verenigingen.
Het nieuwe bestuur vertrouwt erop dat met de fusie de hengelsport in de gemeente Woudrichem weer een mooie toekomst tegemoet gaat voor jong en oud.