Wedstrijdreglement karper

Definitief.
Het type wedstrijd (individueel/koppel), het wedstrijdwater en de wedstrijdduur, de begintijd en de eindtijd wordt op het wedstrijdrooster aangegeven.

Er wordt gevist op de volgende wateren:
Weenaerde (grote put) in Giessen, Grachten in Woudrichem en de Omloop in Almkerk.
Het maximum aantal koppels per water is 7.

Competitiewedstrijden:
* inschrijving per koppel (voorkeur) of bij uitzondering, zonder compensatie, individueel;
* uiterlijk 1 week van tevoren opgeven (zie wedstrijdrooster);
* dagprijzen per water (vakvissen); Bij geen vangst wordt de dagprijs verloot in het vak.
* 4 beste resultaten tellen, er zijn 2 schrapresultaten;
* roulatie over de wateren (Weenaerde-Gracht-Omloop). Men vist in principe 2x op elk water.
* bij de 1e en 4e wedstrijd worden nieuwe vakken geloot.
* de stekken worden voor elke wedstrijd geloot in het clubhuis.
* incidentele deelnemers worden toegevoegd aan het vak met de minste deelnemers. 

Open wedstrijden (marathon):
* inschrijving per koppel per wedstrijd of individueel;
* dagprijzen per water (vakvissen);
* vrije loting over de wateren;
* loting voor aanvang in het clubhuis;
* na afloop gezamenlijk ontbijt;
* inschrijfgeld wordt nog bekend gemaakt.


Puntentelling volgens het strafpuntensysteem per water/vak.
*1e plaats water A: 1 punt, 2e plaats water A: 2 punten.
*1e plaats water B: 1 punt, 2e plaats water B: 2 punten etc.
* Bij geen vangst is het aantal strafpunten gelijk aan het hoogste aantal deelnemers in een vak.
* Laatste plaats(en): max. aantal punten: 7.
* Punten worden individueel toegekend.
* Kampioen is diegene of het koppel met het laagste aantal strafpunten.
* Bij gelijk aantal strafpunten telt eerst het totaal gewicht en daarna het aantal vissen.

Wedstrijdregels.
* Iedere deelnemer dient lid te zijn van HSV Groot Woudrichem.
* De bepalingen van de vereniging zijn van toepassing tenzij in dit reglement tijdelijk en voor de duur van de wedstrijd anders is bepaald.
* De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade.
* De stekken worden voor de wedstrijd door loting bepaald. Ruilen is niet toegestaan.
* Loting vindt plaats 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aan het wedstrijdwater, tenzij in het wedstrijdrooster anders is aangegeven.
* Voeren/peilen mag beginnen 0.5 uur voor aanvang van de wedstrijd.
* Het begin en einde van wedstrijden wordt door een signaal aangegeven.
* Vissen met max. 2 hengels per persoon, beide voorzien van 1 enkeltandige haak.
* Het gebruik van een onthaakmat en een landingsnet is verplicht.
* Het gebruik van boeien/markers/voerboten en bewaarzakken is niet toegestaan.
* Weging gebeurt door de deelnemer zelf. De wedstrijdcommissie is bevoegd een controle weging uit te voeren.
* Weging gebeurt in kilo’s op 1/10e kilo nauwkeurig.
* Het hoogste totaalgewicht aan gevangen karper bepaalt de winnaar. Bij gelijk gewicht is hoogste aantal doorslaggevend. Bij gelijk aantal telt de zwaarste vis.
* Graskarper telt mee.
* Een vis die voor of tijdens het eindsignaal wordt gedrild telt mee.
* Er dient altijd een lid van het koppel bij de hengels aanwezig te zijn.
* Prijsuitreiking is 1 uur na de wedstrijd op een vooraf bekend gestelde plaats.
* Indien U niet tijdig aanwezig kunt zijn, mag u na overleg met de wedstrijdcommissie later aan de wedstrijd beginnen. 
* Indien u de wedstrijd vroegtijdig moet beëindigen dient u dit de wedstrijdcommissie te melden.

Inschrijving.
* De inschrijving is definitief na bevestiging van inschrijving door de commissie.
* Het inschrijfgeld moet worden voldaan bij aanvang van de wedstrijd.
*  Bij wel opgeven voor de wedstrijd maar niet opdagen dient het inschrijfgeld alsnog te worden voldaan.
*  Inschrijfgeld wordt uitsluitend gerestitueerd bij afgelasting van de wedstrijd.

Niet naleven van het reglement kan diskwalificatie inhouden.
Bij deelname aan de wedstrijd verklaart men akkoord te zijn met dit wedstrijdreglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.