Bestuurs samenstelling


Bestuur

Het initiele bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

  1. Dhr. F.J. Metz voorzitter;
  2. Dhr. S. van Ooyen secretaris;
  3. Dhr. M. Honcoop penningmeester;
  4. Dhr. A.D.H. Dammers bestuurslid;
  5. Dhr. W.C.A. Deenik bestuurslid;
  6. Mevr. K. van den Brink bestuurslid:
  7. Dhr. A.P. van Zandvliet bestuurslid;
  8. Dhr. J.W. van Tongerlo bestuurslid;
  9. Dhr. L.A. Geurts bestuurslid/tevens 2e voorzitter;
10. Dhr. E. den Hartog bestuurslid/tevens 2e secretaris;
11. Dhr. D. Arendse bestuurslid/tevens 2e penningmeester.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
Het huishoudelijk reglement is hier te bekijken.