Het dikke boekje (Lijst van Wateren)

terug naar overzicht

Zondag, 25 november 2018

De huidige Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren is geldig tot en met 2018. Sportvisserij Nederland heeft zich hard gemaakt om de Lijsten van viswateren, behorende bij de VISpas, ook digitaal wettelijk toegestaan te krijgen. Dat was een wens van veel sportvissers, zodat ze het boekje thuis konden laten. Lees verder ....

Sinds 2015 is de wet aangepast en voorziet de VISplanner in deze behoefte. Veel sportvissers laten tegenwoordig hun dikke boekje dan ook thuis. De VISplanner is geschikt voor alle smartphones via de website, mobiele site of app.

Niet meer op papier.
De huidige Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren is geldig tot en met 2018. Sportvisserij Nederland streeft ernaar om de volgende druk van deze lijst EN de bijbehorende aanvullingslijsten zo veel mogelijk digitaal te verspreiden. Standaard zullen we deze lijsten dan ook niet meer op papier verspreiden, tenzij u anders aangeeft. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone heeft of om andere redenen. 

Wilt u uw keus doorgeven of wijzigen? Dat gaat als volgt: 
Registreer je eenmalig of login 
Kies 'Viswaterlijst' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account onder 'VISpassen)
Zet het schuifje op 'Digitaal' of 'Papier' en klik op 'Wijzigingen opslaan'.

U kunt uw voorkeur ook per mail doorgeven aan ledenadministratie@vispas.nl  Vermeld altijd uw vispasnummer!